O nás

Kdo jsme

Společnost Agentura K 1 s.r.o. jsme založili v roce 2001. Od počátku bylo naší hlavní činností firemní poradenství a vzdělávání, pořádání firemních, kulturních a sportovních akcí na klíč. Od roku 2012 se věnujeme především poradenství a administraci jak při realizaci zadávacích řízení k veřejným zakázkám, tak při čerpání dotací.

Co umíme

Naší předností jsou bohaté zkušenosti se širokým spektrem zadání. Nespecializujeme se na žádný konkrétní obor, právě naopak, máme široký záběr od nejrůznějších typů stavebních zakázek přes různé druhy služeb, jako jsou úklidy veřejných budov, kácení porostů, pojištění majetku, investiční úvěry, sociálně metodické služby, dodávky například parkovacích automatů, multifunkčních podií, osobních automobilů, až třeba po vysoce sofistikované dodávky IT na elektronizaci státní správy, nebo protipovodňová opatření.

Co Vám nabízíme

Cílem a smyslem naší činnosti je provést zadavatele všemi úskalími zákona a minimalizovat případné komplikace v kterékoliv fázi zadávacího řízení. Zadavatel se tak nemusí starat o to, jaké je aktuální znění zákona, nebo kolikátá technická novela právě vstoupila v platnost. Na základě podepsané příkazní smlouvy přebíráme plnou zodpovědnost a zastupujeme zadavatele s výjimkou rozhodnutí náležejících ze zákona pouze jemu.

Spoluprací s naší firmou máte zajištěn bezchybný průběh zadávacího řízení a provedení všech nutných úkonů k řádnému ukončení celého řízení. Získáte od nás kompletní přehlednou archivační dokumentaci, která obsahuje všechny povinné i doporučené dokumenty, a která Vám poslouží při prokázání řádného průběhu řízení před dozorovými či kontrolními orgány.

Proč s námi

  • Pokud pro Vás pracujeme, je pro nás důležité, abyste byli spokojeni.
  • S námi se bez problémů domluvíte – mluvíme Vaším jazykem.
  • Orientujeme se v dotačních titulech a metodikách jednotlivých poskytovatelů.
  • Máme prověřenou síť externích spolupracovníků pro nejrůznější odvětví a právní pomoc.

Pro zkvalitnění našich služeb se zajímáme o aktuální dění na poli legislativy k veřejným zakázkám, absolvujeme nejrůznější školení, semináře, diskusní panely. Pravidelné vzdělávání považujeme za základní předpoklad udržení vysokého standardu a odborné kvality našich služeb.

MMR_A1_kourilMMR_A2_kourilMMR_A3_kouril

 

 

 

 

 

MMR_A4_kourilMMR_A6_kourilMMR_A7_kouril

 

 

 

 

 

MMR_A1_kourilovaMMR_A2_kourilovaMMR_A3_kourilova

 

 

 

 

 

MMR_A4_kourilovaMMR_A6_kourilovaMMR_A7_kourilova