Dotační poradenství

Zpracováváme žádosti a administrujeme dotace od těchto poskytovatelů finančních příspěvků:

  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Státní fond podpory investic
  • Státní fond dopravní infrastruktury
  • Státní fond životního prostředí
  • Integrovaný národní operační program
  • Národní sportovní agentura
  • Nadace Partnerství