Organizace zadávacích řízení

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 

 • Pro někoho strašák, noční můra, kniha psaná v cizím jazyce.
 • Pro veřejného zadavatele soubor nařízení, kterým se musí bezvýhradně řídit.
 • Pro nás nezbytná součást pracovního stolu, kterou každý den držíme v ruce.

Zákony státu, ve kterém žijeme, pracujeme, nebo podnikáme, musíme dodržovat bez ohledu na to, zda se nám líbí, nebo jim rozumíme

Naše firma se zabývá realizací zadávacích řízení a poradenstvím v této oblasti, jak pro zadavatele veřejné, sektorové, dotované, tak i pro uchazeče, kteří podávají nabídku na veřejnou zakázku.

V rámci administrace zadávacích řízení zajišťujeme pro zadavatele mimo jiné i tyto činnosti:

 • zpracování časového harmonogramu průběhu celého zadávacího řízení,
 • zpracování návrhu zadávacích podmínek,  podmínek způsobilosti, požadavků na kvalifikaci a hodnotících kritérií,
 • vymezení předmětu plnění pomocí klasifikace kódů CPV,
 • sestavení a kompletace zadávací dokumentace včetně pokynů pro zpracování nabídky,
 • zpracování všech oznámení o zakázce, odůvodnění zakázky a jejich řádné uveřejnění,
 • zabezpečení poskytování zadávací dokumentace účastníkům,
 • zabezpečení zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele,
 • organizační zajištění prohlídky místa plnění,
 • zajištění vysvětlení zadávací dokumentace na žádost účastníků,
 • organizační zajištění přijímání nabídek do zadávacího řízení,
 • organizační zajištění jednání všech komisí včetně protokolů z nich,
 • vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele,
 • zajištění rozeslání a uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení,
 • spolupráce při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem,
 • zajištění vrácení případných ukázek a vzorků,
 • zpracování zprávy o hodnocení nabídek ,
 • sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení,
 • zpracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
 • ukončení zadávacího řízení po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

A mnoho dalšího…