Reference

Jsme hrdí, a velice si vážíme toho, že zadavatelé, kteří využili našich služeb, se k nám s důvěrou opakovaně vracejí.

Od roku 2012 jsme pro zadavatele realizovali výběrová řízení v celkové hodnotě 1 600 000 000 Kč.

Všechny námi realizované zakázky byly zadavateli hodnoceny jako řádně a pečlivě zorganizovány v požadovaných termínech a v souladu s požadavky zadavatelů, či poskytovatelů finančních prostředků.

Žádná z námi administrovaných zakázek, která byla kontrolována, nebo dozorována poskytovateli finančních prostředků, popřípadě dozorovými orgány zadavatele, nebyla nikdy shledána závadnou, či jakkoliv nevhodně administrovanou.

Máme bohaté zkušenosti s dotačními tituly pro státní správu i pro soukromé investory. Především z pohledu dodržování metodických pokynů a postupů, požadovaných lhůt a schvalovacích procesů požadovaných poskytovateli finančních prostředků.

Stručný přehled oborů, ve kterých jsme realizovali výběrová řízení:

Dodávky

 • Dodávka multifunkčního pódia
 • Výpočetní technika OSPOD
 • Výměna parkovacích automatů
 • Digitalizace městského zastupitelstva
 • Dodávka SW v oblasti bezpečnosti informací
 • SW podpora pro oběh dokumentů
 • Elektronizace procesů úřadu včetně virtualizace aplikací
 • Signalizační zařízení a nouzové zvukové systémy
 • Stacionární měřiče rychlosti

 Služby

 • Metodika kvality sociálně právní ochrany dětí
 • Vzdělávání pracovníků OSPOD
 • Centralizované řešení tisků úřadu
 • Kácení stromů a obnova porostu
 • Koordinátor městského rozvoje
 • Operativní leasing automobilů
 • Úklid budov městského úřadu
 • Investiční úvěr pro na projekty města
 • Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města
 • Svoz komunálního odpadu a provozování sběrného dvora
 • Projektová dokumentace
 • Koordinátor architektonicko umělecké obnovy
 • TDI na stavbu

 Stavební práce

 • Regenerace a revitalizace sídlišť
 • Rekonstrukce a vybudování dětských hřišť
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
 • Rekonstrukce a obnova městské zeleně a městského mobiliáře
 • Opravy a budování vozovek a chodníků
 • Rekonstrukce střech
 • Bezbariérové chodníky
 • Rekonstrukce Domu školství
 • Rekonstrukce interiérů, dodávky osvětlení, podlahových krytin, nábytku
 • Výměna centrálních rozvodů tepla a vody
 • Novostavby a rekonstrukce bytových domů
 • Zvýšení protipovodňové ochrany
 • Zateplování objektů
 • Rekultivace skládky
 • Revitalizace kostela
 • Budování stokové sítě